AUKTORISERAD INSTALLATÖR, SERVICETEKNIKER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Tjänster

Fukt & Vent AB arbetar kontinuerligt med saneringar av olika slag, i vanliga villor förekommer mest mögelsaneringar av krypgrunder och vindar vilka utförs med mögelbehandlingsmedel, men även luktsaneringar med Pulsjetfogger förekommer då huset drabbats av en permanent lukt av mögel, brand, lik, djur mm. Vi utför i viss mån även rivningar av fuktiga konstruktioner där avfuktning och fuktprovtagning kommer att krävas. Vi har också en egen maskinpark med avfuktare för uthyrning av olika slag. Efter många år i branschen har vi ett brett kontaktnät där vi kan rekommendera olika hantverksgrupper till specifika ändamål.

Mögelsaneringar

Inomhus kan förekomsten av mikrobiella produkter skapa hälsoproblem för dem som vistas där. Därför är det inte acceptabelt med påväxt och höga...

Läs mer

Luktsaneringar

Läs mer

Fuktprovtagningar

Oftast handlar det om vattenskador som är under sanering av fukt men även för att konstatera om olika konstruktioner är fuktiga och behöver...

Läs mer

Avfuktningar

Läs mer

Reparationer

Vi reparerar alla typer av småavfuktare, med åren kan det hända att något i en avfuktare slutar att fungera. Vi tar då gärna emot din avfuktare eller hämtar...

Läs mer

Servicearbeten

Alla avfuktare kräver en viss form av service, oftast gäller det att hålla filtren och maskinen rena. Efter att din avfuktare är färdiginstallerad får du en...

Läs mer

Rivningar

I vissa fall kan Fukt & Vent AB vara behjälpliga med mindre rivningsarbeten då vattenskador skall avfuktas, resulterar detta i lite större rivningsarbete...

Läs mer

Leverantörer & Sammarbetspartners