AUKTORISERAD INSTALLATÖR, SERVICETEKNIKER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Avfuktningar

Avfuktning Stockholm

Fukt & Vent AB arbetar med åtgärdande av vattenskador, då speciellt med avfuktning Stockholm. Avhjälpande av vattenskador efter översvämningar, stamstopp eller efter brandskador, släckningsvatten, tillhör en våra specialiteter.
Till vår hjälp vid avfukning Stockholm använder vi oss av avfuktare typ sorptions-eller kondensavfuktare. Våra avfuktare avlägsnar fukt från det fuktskadade området samt den angränsande luften. Valet av avfuktningsmetod beror på vilka utrymmen som är drabbade av vattenskada eller läckaget. Sorptionsavfuktare passar särskilt bra vid avfuktning i låga temperatur och låg luftfuktighet. Avfuktarna är också energieffektiva, energin som förbrukas för att skapa torr miljö återfås i form av värme till utrymmet.
Fukt & Vent AB kan även erbjuda värmemattor ihop med avfuktning Stockholm vid skador, dessa läggs direkt på underlaget, helst då på betonggolv, och ansluts till elnätet, 220v. Värmemattor vid avfuktning av vattenskador kan i bästa fall halvera avfuktningstiden som normalt tar 4 till 8 veckor.
För att fastställa skadorna vid en vattenskada utförs en skadeutbredning , denna utredning ligger till grund för skaderapporten där oftast även orsaken till skadan framgår. I rapporten framgår om behovet av avfuktning Stockholm behövs, samt även förslag på rivningsarbeten och återställning efter avslutad avfuktning stockholm..
Fukt & Vent AB erbjuder också fortlöpande fuktmätningar där avfuktning pågår för att säkerställa att torkningsprocessen framskrider tillfredsställande med avfukning Stockholm.
Fukt & Vent AB levererar snabba förslag för rivningarbeten och återställning av dessa, samt ger förslag på torkmetoder för varje speciell skada. Vi minimerar även risken för ohälsa då vi utför saneringar av mögelangrepp i boendemiljöer, krypgrunder, vindar och vid vattenskador eller liknande.