AUKTORISERAD INSTALLATÖR, SERVICETEKNIKER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Fuktprovtagningar

Fukt & Vent AB kontrollerar fukt I nästan alla typer av material och konstruktioner.

Oftast handlar det om vattenskador som är under sanering av fukt men även för att konstatera om olika konstruktioner är fuktiga och behöver åtgärdas.

De material som oftast fuktkontrolleras är betongkonstruktioner för att säkerställa fukthalten innan en eventuell matta eller annat golv läggs. Vi utför också självklart indikationsmätningar av olika slag då ingrepp i ytskikt inte önskas som första åtgärd, man kan då oftast se om det förekommer höga fuktvärden t.ex. runt brunnen under mattan i badrummet eller i en gipsvägg.

Vi dokumenterar självklart våra uppdrag och redovisar med protokoll om så önskas.

HM40 Hand-Held Humidity and Temperature Meter for Quick Inspections and Spot-Checking

hrm

The Vaisala HUMICAP® Hand-Held Humidity and Temperature Meter HM40 is compact and easy to use – ideal for quick inspections and spot-checking in wide variety of applications; from structural moisture control and air conditioning systems to industrial production processes and life science applications. It has an intuitive and multilingual user-interface and ten language options. Multiple calculated parameters are available: dew point, wet bulb temperature, absolute humidity, mixing ratio, and enthalpy.

HM40 series includes following models:

  1. HM40S Humidity and Temperature Meter with Cable Probe
  2. HM41 Humidity and Temperature Meter compact standard model
  3. HM42 Humidity and Temperature Meter with thin 4 mm remote probe
  4. HM45 Humidity and Temperature Meter with standard remote probe
  5. HM46 Humidity and Temperature Meter with long, stainless steel remote probe