AUKTORISERAD INSTALLATÖR, SERVICETEKNIKER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Rivningar

I vissa fall kan Fukt & Vent AB vara behjälpliga med mindre rivningsarbeten då vattenskador skall avfuktas, resulterar detta i lite större rivningsarbete, bilningar i betong eller demontering av fuktskadade blindbottenskivor och isolering tar vi in externa proffs för detta. vi ombesörjer självklart bortforsling och sophantering om detta önskas.