AUKTORISERAD INSTALLATÖR, SERVICETEKNIKER OCH ÅTERFÖRSÄLJARE

Krypgrund

Är ditt hus byggt på krypgrund? då är du i riskzonen!

Med en relativ fuktighet på uppemot 70 % trivs mögel och andra mikroorganismer.

Krypgrunden är utsatt för fukt under hela året med en extra belastning på sommaren och hösten, alla uteluftsventilerade krypgrunder har stora risker att drabbas av fuktskador och mögelproblem. Det går inte säga när problemen kommer att uppstå i just ditt hus då dessa skador kan ta olika lång tid att utvecklas, statistiken säger att upp till 70 % av alla småhus med krypgrund har någon form av fuktskador. Krypgrunder har en problematik med många faktorer som, fukttillskott via grundmurar och mark, fukttransport in i grund via uteluft och ventiler, stuprör utan avledning men även trasiga avloppsrör och vattenrör förekommer.

Alla husägare bör kontinuerligt undersöka krypgrund, vind, tak, hängrännor och rörledningar för att säkerställa att huset inte far illa med stora kostnader som följd. Installationen bygger på en att avfuktare från Munters monteras i krypgrunden, den medföljande givaren känner av fuktigheten i grunden under hela året och ser till att avfuktaren arbetar då den relativa fuktigheten är för hög. Den vanligaste typen av avfuktare för ändamålet är sorptionsavfuktare. Sorptionsavfuktaren skapar torrt klimat men även ett undertryck i grunden vilket är mycket positivt om det finns källarlukt eller radon.

Leverantörer & Sammarbetspartners